🤩 Unlock broader social media analytics with LiveDune Pro

ua_etymology's statistics

Ниже представлена подробная статистика LiveJournal communities ua_etymology, указаны основные SEO показатели журнала, используемые при построении рейтинга блогеров. А также список самых интересных постов блогера.
ua_etymology's avatar
ua_etymology
Blogger community
Comments
19.1K
Received
0
Submitted
Place of residence
Country: Украина
Social Capital change
Max:

74

Min:

67

Current:

67

Data is shown for the last 180 days.
Interests
 «азбучна війна»
 євген желехівський
 іван ужевич
 іван франко
 ізмаїл срезневський
 іменник
 індоєвропейська прамова
 інтернаціоналізми
 історія української мови
 історичні чергування
 історична фонологія
 абетка
 абстрактна лексика
 агатангел кримський
 адвербіалізація
 азбука
 аканний
 акомодація
 акронім
 акцентна парадиґма
 алфавіт
 анахронізм
 андрій білецький
 андронім
 антонім
 антропонім
 аорист
 апостроф
 арістотель
 арго
 архаїзм
 білінгвізм
 багатомовність
 борис грінченко
 буквары
 василь німчук
 ватрослав яґіч
 власні назви
 володимир винниченко
 вульгаризм
 генетична класифікація мов
 глаголиця
 глосарій
 говірка
 гражданський шрифт
 дієприкметник
 дієприслівник
 дієслово
 діалект
 давньоруська мова
 давньоукраїнська мова
 двоїный
 деетимологізація
 демінутивить
 деназалізація
 державна мова
 дифтонг
 етимологія
 етимон
 етнонім
 желехівка
 значенний
 київ
 кирилиця
 кирило і мефодій
 компаративна лінгвістика
 лінгвістика
 лірик
 літератур
 літературна мова
 літературна норма
 лаврентій зизаній
 лексема
 лексикографія
 леся українка
 максим рильський
 максимовичівка
 мелетій смотрицький
 метатеза
 микола зеров
 микола лукаш
 михайло максимович
 мов
 мовознавство
 морфема
 народна етимологія
 норми української мови
 олекса синявський
 олександр колесса
 олександр потебня
 ономастика
 орфографія
 освіт
 підмет
 павло білецький-носенко
 павло житецький
 павло тичина
 палаталізація
 памво беринда
 перифраз
 поезія
 полонізм
 походження слів
 правило девятки
 правопис
 прасловянська мова
 присудок
 проза
 проста мова
 рідна мова
 реченний
 реґіоналізм
 розвиток слів
 руська мова
 рутенізм
 синонім
 склад
 скоропис
 скрипниківка
 словарь української мови
 словеноруська мова
 словник
 слово
 словянські мови
 соціолінгвістика
 спорідненість мов
 старословянська мова
 староукраїнська мова
 степан смаль-стоцький
 стилістика
 стиль
 тарас шевченко
 топонім
 українізація
 україністика
 українська література
 українська мова
 український правопис
 україный
 філологія
 фонетика
 фонологія
 фразеологія
 церковнословянська мова
 чергування звуків
 шевченко
 яків головацький
 ярижка
 ять
Comments
Data is shown for the last 6 months.
Blogger activity (by hour) UTC+3
Мы используем куки

Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Детали в  политике конфиденциальности.